Laatste update: 29 januari 2021.

De gemeente Oosterhout heeft winkelcentrum Arendshof II gekocht van Altera Vastgoed NV. De aankoop verliep via SoMa Vastgoed BV. De gemeente wil door deze verwerving een bepalende rol gaan spelen in de transformatie van de binnenstad.  De strategie om in dit deel van de binnenstad de winkelvloeroppervlakte drastisch te verminderen kan daardoor sterker gegarandeerd worden.

In de visie van de gemeente wordt de functie van winkelen in Arendshof II vervangen door wonen en/of dienstverlening. De gemeente bekijkt in dat verband alle mogelijkheden die een functionele toevoeging kunnen zijn aan de binnenstad en een bijdrage leveren aan de transformatie van detailhandel naar andere functies. De koopovereenkomst tussen verkoper en gemeente is getekend op 30 december 2020. Er zijn verschillende redenen voor het gemeentebestuur om tot de aankoop van het winkelcomplex over te gaan.

Toekomst nu zelf in de hand door Gemeente Oosterhout

De belangrijkste reden is dat de gemeente door deze aankoop de ontwikkelingen in dit deel van de binnenstad zo veel mogelijk zelf in de hand kan houden. De strategie van de gemeente is er de afgelopen jaren op gericht om het aantal vierkante meters winkelvloer in het centrum drastisch te verlagen (uitgangspunt 15.000 vierkante meter) en de woonfunctie te vergroten. Door de ontwikkelingen in Arendshof II in de rol van eigenaar te gaan sturen kan effectiever gewerkt worden aan een compact en levensvatbaar leef-, koop- en horecacentrum.

Robin van der Helm (Economie): “We zijn natuurlijk al sinds 2016 bezig met plannen om de Oosterhoutse binnenstad compacter te maken. Maar de stappen die we moeten zetten om op een passende en toekomstbestendige schaal te komen worden steeds groter. De aankoop van Arendshof II door de gemeente is een majeure stap die de komende tijd zo’n 7500 vierkante meters winkel gaat omzetten in wonen en andere functies. Daarmee maken we het centrum compacter en aantrekkelijker.”

Wat er gaat gebeuren met het Arendsplein

De huurders van de winkelpanden in Arendshof II zijn door Altera en de gemeente op de hoogte gebracht van de eigenaarsoverdracht. Van der Helm: “De winkels die daar gevestigd zijn willen we natuurlijk graag voor Oosterhout behouden, maar dan wel op een plek in het kerngebied. We gaan samen zoeken naar dergelijke mooie locaties in de Oosterhoutse binnenstad.“ De gemeente Oosterhout was al een bepalende speler in de visie rondom het Arendsplein. Het doel is daar om de bankgebouwen van Rabo en ABN-Amro en een deel van Arendshof II om te zetten in een groene woonbestemming. Door de aankoop van het gehele Arendshof II-complex door de gemeente kan de transitie in dit deel van de binnenstad doorgang vinden. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om ook de rest van Arendshof II een andere bestemming dan ‘detailhandel’ te geven.

Woningen of dienstencentrum in de planning

De gemeente koopt Arendshof II via SoMa Vastgoed BV (Somnium Real Estate BV en Maas-Jacobs Groep BV), die het complex kortgeleden kon overnemen van Altera Vastgoed NV. Met de aankoop is een bedrag van 12,5 miljoen euro gemoeid. Met SoMa zijn afspraken gemaakt om in ieder geval de zeventig appartementen op het Arendsplein te realiseren. Maas-Jacobsen Somnium hebben eerder al succesvolle woningbouwprojecten in Oosterhout gerealiseerd, zoals De Baron op de locatie van het voormalige politiebureau aan de Van Oldeneellaan. Er zijn in de ogen van het gemeentebestuur verschillende bestemmingen denkbaar voor het resterende deel van Arendshof II. Detailhandel is daarin op termijn vanzelfsprekend geen optie. Woningen of een dienstencentrum behoren wel tot de mogelijkheden. De functie van parkeergarage zal blijven bestaan omdat de ontwikkelingen in dit deel van de stad vragen om voldoende parkeercapaciteit.

Pin It