Laatste update: 21 oktober 2021.

In vergelijking met De Aarhof is winkelcentrum De Ridderhof in Alphen a/d Rijn dringend aan renovatie toe. De uitstraling is zeker niet fraai: het interieur is oud, veel winkels staan ​​​​leeg, de parkeerplaats is onhandig ingedeeld en er is veel achterstallig onderhoud. “Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit winkelcentrum al geruime tijd terugloopt qua bezoekersaantallen.

Foto: SUM Architecten

Plan opgesteld voor revitaliseren Ridderhof

Onlangs hebben VvE (Vereniging van Eigenaren) Hoogvliet Beheer en hoofd Kane een plan opgesteld om Ridderhof te renoveren en te revitaliseren. Het plan stelt voor om het Carmenplein, het Aïdaplein en de parkeerplaats opnieuw in te richten. Het winkelcentrum zal zich aanpassen aan de moderne eisen, inclusief nieuwe en duidelijke opgangen. De westpoot van Ridderhof wordt ingekort en vervangen door een woongebouw. “We hebben onze achterban gevraagd naar de bouw van dit woongebouw. ​​Niemand weet precies hoe het eruit komt te zien en omwonenden willen op tijd meedoen.

Herinrichting van parkeerplaatsen

Het betaald parkeren is in 2020 al afgeschaft en zal in de nieuwe situatie niet weer worden ingevoerd.

Om het gebied als één geheel te laten functioneren, wordt voorgesteld het Carmenplein, het Aïdaplein en de parkeer­garage zodanig opnieuw in te richten, dat volledige uitwisse­ling tussen parkeerplaatsen voor winkels en voor woningen kan plaatsvinden. Wel heeft de ChristenUniefractie nadrukkelijk nagevraagd of het huidige aantal parkeerplaatsen in de buurt kan worden gehandhaafd in de nieuwe situatie. “Het is namelijk in de huidige situatie vaak al heel erg zoeken naar een plekje voor omwonenden.”

Geld beschikbaar door geemeente Alphen a/d Rijn voor gebied rondom Ridderhof

Tijdens de raadsvergadering van 30 september heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor deze herinrichting van het openbaar gebied rond het winkelcentrum. Op deze wijze wil de gemeente het functioneren van de vernieuwde Ridderhof stimuleren.

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens deze raadsvergadering haar complimenten uitgesproken naar de initiatiefnemers voor het door hen opgestelde plan voor de revitalisering van De Ridderhof. “Op aangeven van de ChristenUnie zal het beschikbaar stellen van het geld definitief geregeld worden tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 in de raads­vergadering van november. Zo kan het gebied rondom de Ridderhof meer als één geheel gaan functioneren.”

Pin It