Laatste update: 10 februari 2021.

HOORN – De revitalisering van winkelcentrum De Huesmolen staat in de steigers, althans op papier. Voor het opwaarderen van het winkelcentrum is een aantal jaren geleden een visie opgesteld. Een van de maatregelen uit de visie was de nieuwe inrichting zonder de grachten en met plein en meer aankleding. Dit is inmiddels klaar. Een tweede belangrijke wens is de zogenaamde halterwerking, een sterk winkelaanbod op zowel de noord en zuid kant. Hoewel de plannen er zijn, stokt het nog in de uitvoering.

2 supermarkten moeten aantrekking vormen

In de halterwerking wordt gedacht dat 2 supermarkten aan beide kanten van het winkelcentrum de publiekstrekkers zijn. Op die manier wordt het aantrekkelijker voor kleinere winkels in om zich hier te vestigen en verbetert de aantrekkingskracht en levendigheid van het winkelcentrum in Noord-Holland. Wethouder Arthur Helling deelde de huidige status en plannen met de Hoornse raad.

Nieuwe locatie Lidl aan Noordzijde

Aan de zuidzijde is supermarkt Deen gevestigd. Aan de noordzijde ontbreekt nog een grote keten. Lidl heeft al een aantal jaren geleden interesse getoond in deze plek. Met de Lidl zijn inmiddels veel gesprekken gevoerd. Het is de bedoeling om hierover afspraken te maken. De gemeente Hoorn heeft echter nog geen formele intentieovereenkomst gesloten.

Projectopdracht

Eind december 2020 heeft het college een projectopdracht vastgesteld voor de revitalisering van de Huesmolen. Hierin staan 2 bouwvoornemens:

  1. Realisatie van het bouwplan van Deen aan de zuidzijde;
  2. De realisatie van een nieuwe Lidl aan de noordzijde.

Nieuwe winkels en appartementen

Deen heeft een schetsplan gemaakt voor de locatie van het voormalige postkantoor. Dit schetsplan gaat uit van enkele kleinere winkels op de begane grond, met daarboven appartementen. Volgens Helling staat het college hier positief tegenover en heeft besloten om hieraan mee te werken. Hiervoor is onlangs een intentieovereenkomst met Deen gesloten.

Helling: “De komende maanden onderzoeken wij samen met Deen of er een goed en acceptabel bouwplan kan komen. Als dat lukt, wordt dit opgenomen in een Nota van Uitgangspunten. Deze is naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 klaar. Het college van B en W stelt deze Nota daarna vast. Daarna komt het moment dat de initiatiefnemer en de gemeente in gesprek gaan met omwonenden en bedrijven in de buurt, om te horen hoe zij naar het plan kijken. Dit vindt naar verwachting nog voor deze zomer plaats. Zodra het bouwplan definitief wordt, start de ruimtelijke procedure. De raad neemt uiteindelijk een besluit over een wijziging van het bestemmingsplan.”

Belangrijke ontwikkeling

Fons Deen van Deen Vastgoed: “We zijn verheugd dat het project nu eindelijk op gang komt!” Wethouder Helling deelt de positiviteit : ‘Het oude postkantoor heeft lang leeg gestaan en deze plek is nu al langere tijd als parkeerplaats in gebruik. Het is voor de levendigheid van het winkelcentrum echt heel belangrijk dat hier een ontwikkeling komt die bijdraagt bij aan de aantrekkelijkheid van deze plek om te wonen en te winkelen. Wij kijken ernaar uit om samen een goed plan uit te werken, dat ook goed past in de omgeving én De Huesmolen een positieve impuls geeft.”

Leegstand noordzijde moet aangepakt worden

Aan de noordzijde, de locatie waar de vershoek zat, staat veel leeg. De sportwinkel van Bouchier met twee verdiepingen staat al jaren leeg en ook de kledingzaak sloot al eerder de deuren. De parfumerie/drogist is verhuist in de oude winkel van Bart Smit. Het leegstaande vastgoed is van meerdere partijen wat een vlotte oplossing in de weg lijkt te staan. Dit ondervind ook de wethouder. “Met de Lidl zijn wij al enige jaren in gesprek om te komen tot een ontwikkeling aan de noordzijde van het plangebied. De planvorming lijkt echter niet te vlotten door complicaties tussen belanghebbenden in de Huesmolen.”

Om uit deze impasse te komen heeft Hoorn daarom in december 2020 besloten om een onafhankelijk gespreksleider in te zetten. Deze onderzoekt welke mogelijke – ook onuitgesproken – problemen er spelen tussen alle betrokken belanghebbenden. “De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Het doel is om uiteindelijk weer zoveel mogelijk ‘neuzen dezelfde kant uit te krijgen’. Zodra dit het geval is, gaan wij met de initiatiefnemer ook weer een intentieovereenkomst opstellen en sluiten,” sluit de Hoornse wethouder af.

Pin It