BODEGRAVEN – De plannen om winkelcentrum Broekvelden op te knappen zijn rond. Gemeente, ondernemers en ontwikkelaar financieren samen de kortetermijnverbeteringen en spreken af na te denken over de lange termijn. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar.

In het kort:

Aanpassingen zijn echt nodig bij het winkelcentrum in Bodegraven

De aanpassingen aan de omgeving van winkelcentrum Broekvelden moeten het ondernemersklimaat aantrekkelijker en de omgeving veiliger maken. De entree aan de noordzijde wordt aantrekkelijker en opener gemaakt, er komen meer parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s en aan de zuidzijde komt meer groen. Een doorsteek vanaf de Cortenhoeve naar de laad-en-losplek voor de Jumbo zorgt voor een veiligere situatie. Ook wordt gelijk de herinrichting meegenomen van het terrein rond De Goede Herderschool aan de zijde van de Vromade, veroorzaakt door door de vestiging van een kinderdagverblijf van Quadrant.

Begroting renovatie Winkelcentrum Broekvelden

In totaal is het project begroot op €287.000 euro. De gemeente stelt €221.000 euro beschikbaar via de BIZ (bedrijven investeringszone) en ondernemers dragen €70.000 bij, dus er is een paar duizend euro speling. De bijdrage van de ondernemers heeft als voorwaarden dat de Jumbo kan worden uitgebreid naar 60 m2 aan de zuidzijde en dat ook de langetermijnontwikkeling van het Zuid-Hollandse winkelcentrum wordt onderzocht. Zo heeft men bijvoorbeeld bij de renovatie van winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht een Jumbo Foodmarkt erbij gekregen wat voor extra publiek zorgt. De eerste gesprekken hierover zijn al geweest.

Project Broekvelden start vanaf juni 2021

Naar verwachting begint de aanbestedingsprocedure medio april en startten medio juni 2021 de werkzaamheden. De kleinschaligere groen-ingrepen aan de zuidzijde van het Zuid-Hollandse winkelcentrum worden mogelijk nog voor het voorjaar uitgevoerd.

Pin It