Laatste update: 10 oktober 2021.

Goed nieuws en slecht nieuws. De coronacrisis heeft in Noord-Brabant vorig jaar niet tot meer winkelsluitingen geleid, maar de winkelleegstand van het aantal winkelpanden vorig jaar wel verder gestegen tot bijna 9 procent. Dat is het hoogste percentage sinds 2004.

Dat blijkt uit de retailmonitor die de provincie donderdag heeft gepresenteerd:

  • In coronajaar 2020 werden in Brabant 322 winkels gesloten.
  • Het jaar daarvoor waren dat er nog 394.

Dat het er vorig jaar minder waren is vooral te danken aan de financiële steun van de rijksoverheid en lokale coronamaatregelen.

Steeds meer sportscholen
In 2018, toen er ook een retailmonitor verscheen, werden leegstaande winkelpanden in vooral dorps- en stadskernen ingenomen door horecabedrijven.

Nu zijn dat vooral sportscholen, entertainmentbedrijfjes en dienstverlenende bedrijven. Ook krijgen steeds meer leegstaande winkelpanden een tijdelijke bestemming, bijvoorbeeld als expositieruimte.

Winkels worden steeds groter
De leegstand in winkelcentra speelt al jaren en heeft vooral te maken met economische ontwikkelingen. Mensen bestellen vaker online. Daardoor verdwijnen uit centra steeds meer kleine winkels. De trend is nu dat de winkels die overblijven steeds groter worden.

Het is vooral aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat er een divers winkelaanbod is. De provincie heeft daar geen invloed op, maar probeert gemeenten wel te helpen. Gemeenten worden vooral aangespoord om gezamenlijk naar het winkelaanbod te kijken en niet met elkaar te concurreren.

Gemeenten overvallen
Volgens Ingrid Janssen, voorzitter van de Brabantse Retailadviescommissie komt het steeds vaker voor dat er buiten de dorpskernen grote supermarkten komen waardoor de loop in het centrum minder wordt.

Volgens Janssen valt daarbij op dat gemeenten soms worden overvallen door het feit dat een groot pand aan de rand van het dorp een winkelbestemming heeft. Ze hadden dat zelf niet in de gaten. “Daar moeten de gemeenten beter op letten,” zegt Janssen.

De meeste leegstand is te zien in de dorpen en de vier grote steden. Ook in stedelijke wijkcentra staan steeds meer winkels leeg. In de tien middelgrote steden in Brabant nam de leegstand vorig jaar licht af. Ook West-Brabant is een gunstige uitzondering. In die gebieden wordt veel gedaan om leegstand tegen te gaan en dat lijkt effect te hebben.

Pin It