Laatste update: 29 januari 2021.

De gemeente Oosterhout in Brabant heeft recentelijk een grotendeels leegstaand winkelcentrum opgekocht om van winkels woningen te maken. ‘’Kan Rotterdam zich daar ook sterk voor maken’’, vraagt raadslid De Roon van D66, die op gebiedsniveau inzichtelijk wil krijgen met hoeveel leegstand Rotterdam te maken heeft in winkelstraten en –centra. Maar ook – met in zijn achterhoofd de pijnlijke afrekening in het post coronatijdperk – de toenemende leegstand.

Rotterdam is koploper in transformering woningen

Rotterdam is koploper in Nederland als het aankomt op het transformeren van bedrijfspanden naar woningen. Nergens in Nederland zijn in 2019 zo veel bedrijfspanden getransformeerd als in Rotterdam; maar liefst 1905 woningen. Veel hiervan waren voorheen een kantoren, winkels of hadden een maatschappelijke functie zoals kerken of scholen.

‘’We zijn in Rotterdam dus op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet’’, vindt De Roon’. ‘’In deze collegeperiode hebben we namelijk de ambitie om 18.000 woningen te realiseren.

Het is dus zaak om kansen te signaleren en te benutten! En in dat licht biedt de coronacrisis misschien ook een kans. Inmiddels geven namelijk steeds meer bedrijven aan in het post-coronatijdperk meer in te zetten op thuiswerken en zullen zij naar verwachting dus minder kantoorruimte nodig hebben. En dat biedt dus weer ruimte om meer bedrijfspanden te transformeren naar woningen.’’

Pin It